Pålitelig byggpartner

 

Høy serviceprofil

En allsidig totalentreprenør med fokus på kvalitet og vennlighet

Frier Byggservice AS er en totalentreprenør innen bygg- og anleggssektoren. Vi er i hovedsak rettet mot nybygg og ombygging av næringseiendommer, kjedekonsepter, butikker og kjøpesentre. I staben har vi egne prosjektledere og håndverkere, og vi har et godt nettverk av underentreprenører.

I Frier Byggservice AS har vi et høyt fokus på kvalitet, effektivitet og bærekraft i alle ledd. Vi ønsker å være din beste partner, vi er opptatt av miljøet rundt oss, og vi har som mål å være en positiv bidragsyter i samfunnet. Derfor har vi gitt oss selv en litt annerledes forretningsvisjon: 

"Positive resultater skal gi positive ringvirkninger tilbake til samfunnet."

Vi ser frem til å høre fra deg! 

FRIER BYGGSERVICE PÅ INSTAGRAM:

 FØLG OSS GJERNE PÅ FACEBOOK OGSÅ